Kodeks Polówkowicza


1. Pamiętaj, aby ciepło się ubrać i wziąć ze sobą koc (wieczory mogą być chłodne).

2. Na Polówkę przychodź tylko z dobrym i przyjaznym nastawieniem do innych widzów.

3. Szanuj współoglądających i nie przeszkadzaj im w odbiorze filmu zbyt głośno rozmawiając, czy zachowując się niestosownie.

4. Jeśli palisz, siadaj po lewej stronie ekranu, a najlepiej odejdź na czas palenia, aby nie truć niepalących :)

5. Po seansie, posprzątaj po sobie śmieci (butelki, papiery i inne opakowania).

6. Stosuj się do uwag i komunikatów, które przekażą ci organizatorzy lub ochrona.