TRANSUntitled-1
Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!Dobrogo weczora, my z Ukrainy!/ Доброго вечора, ми з України!

18.09.2022 / 20:00

reż. Maggie Gyllenhaal

Piotrkowska 217 - Hala Odlewni / проведення: Пйотрковська 217 - ливарний зал

Dystrybutor: Kino Świat

Czas trwania: 104 min. Seans organizowany jest w partnerstwie z Festiwalem Kamera Akcja


Powrót do tamtych dni (Return to Legoland)

PL

Po latach emigracji do USA wraca do Wrocławia ojciec 14-letniego Tomka. Oprócz pieniędzy przywozi swoją chorobę alkoholową, która stopniowo niszczy ich rodzinę.

EN

Tomek lives alone with his mother, because his father, Alek, left for the USA with money. Unexpectedly, the man shows up at home with a bunch of presents, but does not explain the reason for his return. Everyone seems happy, but there is something disturbing in the air. As time goes on, Alek is struggling with a strong alcohol addiction, which gradually destroys Tomek's family and his childhood. The boy has to grow up very quickly and face a reality unwritten by any child.

UA

Після років еміграції до США батько 14-річного Томека повертається до Вроцлава. Крім грошей, він приносить свою алкогольну хворобу, яка поступово руйнує їх сім'ю.