TRANSUntitled-1
JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!JESZCZE POLSKA!

22.08.2022

PONIEDZIAŁEK/ EC1

ZUPA NIC

reż. Kinga Dębska

Dystrybutor: Kino Świat

Czas trwania: 94 min.

PL

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek i Elżbieta. On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi. Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski.EN

Back Then
Marta is a romantic and a school victim of fate. He shares a room with his sister Kasia and grandmother, who tells her granddaughters insurgent stories instead of fairy tales. In the room behind the wall, my parents, Tadek and Elżbieta, live their married life. He is constantly humiliated by the system's intelligent, who rushes moonshine after work and silently envies his prosperous brother-in-law. She is the president of the company's Solidarity with the need for freedom and a dream to finally break out of Poland.

 

UA

Суп нічого не
Марта – романтик і шкільна жертва долі. Він ділить кімнату зі своєю сестрою Касею та бабусею, яка замість казок розповідає онукам повстанські історії. У кімнаті за стіною мої батьки Тадек та Ельжбета живуть своїм подружнім життям. Його постійно принижує інтелігент системи, який після роботи кидається на самогон і мовчки заздрить своєму заможному шурину. Вона є президентом компанії «Солідарність» із потребою свободи та мрією нарешті вирватися з Польщі.